Google Vs DuckDuckGo

    Diploma आणि Degreeला असताना मी ज्या कारणासाठी Google वापरत नव्हतो त्या बद्दल आज मी लिहिणार आहे. सगळे मित्र Android मोबाईल वापरत असताना मी…